STIPENDIET

SAL-stipendiet är ett erkännande kring en av vår tids största utmaningar i samhället – ansvarsfullt ledarskap kring miljö- och klimatmål! Att verka som förebild för kommande generationer och visa på handlingskraft är grunden för och Boris Johanssons intention med denna stiftelse.​

Här nedan hittar du all information om stipendiet och länk till ansökningsformuläret.​

Vem kan få stipendiet?

En ansvarsfull ledare inom Landskrona kommun som är verksam i privat företag, offentlig verksamhet eller ideell organisation och som leder verksamheten på ett hållbart sätt enligt stiftelsens urvalskriterier. Organisationen/företaget får inte vara helt subventionerat med årliga statliga medel eller EU-bidrag.

Vilka är urvalskriterierna?

1. Övergripande
Ledaren ska driva sin verksamhet hållbart, dvs hela processen ska vara hållbar. Ledaren ska arbeta mot en vision som också kommuniceras tydligt med hållbar kommunikation. Ledaren ska ta ansvar för sitt agerande och visa mod genom att kunna ta första steget i utvecklingsprocesser. 

2. Förebild
Ledaren ska vara en förebild genom sitt sätt ”ta sin egen medicin”, dvs leva som man lär och inte då bara på arbetet. Ledarens ska ha tydliga ramar och målbilder i sitt sätt att agera. 

3. Långsiktighet
Ledaren ska arbeta långsiktigt och se bortom kortsiktiga monetära vinster och arbeta med att utveckla andra vinster än pengar, ex. utveckling av personal och processer. 

4. Lokalt företag eller organisation
Ledaren ska arbeta i ett företag eller organisation som har endera sitt säte i Landskrona, hela sin verksamhet i Landskrona eller som genom sin verksamhet påverkar Landskrona på ett påtagligt sätt. Ledare för företag som har sitt säte i Landskrona, men som inte påverkar Landskrona är inte aktuella. 

5. Ledaregenskaper
Ledaren ska vara lyhörd mot sin omgivning och ha mod att inkludera sin organisation i sina tankar och sitt arbete. Vidare ska ledaren ha förmågan att kunna lyfta blicken från sitt grunduppdrag och se helheten. 

6. Övrigt
Ledarens arbete ska kunna kopplas till något eller några av Sveriges 17 miljömål samt till Agenda 2030, se länken https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/.

Representanter från SALs styrelse besöker eventuella stipendiaters företag/organisation som en del av urvalsprocessen.

Hur ansöker man?

Styrelsen välkomnar dig att inkomma under ansökningsperioden 1 mars – 31 maj med egen ansökan eller förslag på lämplig kandidat som du anser delar Boris syn på ansvarsfullt ledarskap genom att fylla i ansökningsblanketten i denna länk (Om du inte redan har ett Google-konto ombeds du att enkelt skapa ett när du klickat på länken).

När tillkännages årets stipendiat?

Efter att ansökningstiden har avslutats påbörjar styrelsen urvalsprocessen.

De sökande eller nominerade som styrelsen finner intressanta och kvalificerade kommer att kontaktas och eventuellt även besökas på deras företag eller organisation för att skapa en helhetsbild av deras roll och ledarskap. Det kan även tänkas att sökande får komma in med kompletterande uppgifter.

Styrelsen kommer att tillkännage 2024 års stipendiat den 2 juli 2024. Stipendiaten kommer i god tid före tillkännagivandet att informeras om styrelsens beslut.