STYRELSEN

Stiftelsens angelägenheter handhas av en ideell styrelse. Har du frågor som rör stiftelsen och donationer är du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen. 

E-postadress: info@salstipendiet.se

Mats Persson (ordförande)
0709 – 405 970

Elias Johansson (Boris son)
0734 – 308 704

Anders Johansson (Boris bror)
0707 – 725 540

Mats Aronsson
0735 – 171 302

Camilla Christerson
0706 – 481 416

Eva-Karin Dahl
0763 – 387 043

Douglas Johansson
076 – 640 2909

Jonas Pernet
0790 – 761 889

Revisor

Anders Karlsson
0736 – 203 615