Stipendiat 2022

Stiftelsens första stipendium tilldelades Louise Sander och hennes verksamhet Ekoriet den 2 juli 2022.

Motiveringen löd i korthet:

”För att som entreprenör med små medel, stor energi och stark övertygelse ha startat företag som säljer hållbart producerade produkter till konsumenter som vill kunna välja ekologiskt. Att ta ansvar, att inte ge upp utan istället inspirera och leda andra till att verka för en hållbar framtid är värderingar och en målmedveten strävan som Louise delar med stiftelsens grundare Boris Johansson.”

Klicka gärna på länkarna nedan för mer information:

Motivering till allra första SAL stipendiaten
Se 2022 års stipendiat
Hör vilka drivkrafter som finns bakom Stipendiatens miljöengagemang

Louises egna ord:

“Det var en viktig bekräftelse och ära att motta SAL-stipendiet. Det höjde motivationen att fortsätta och en känsla av att inte vara ensam i sin kamp för en bättre värld. Stipendiet är något jag alltid bär med mig och gärna stolt berättar om och använder i min verksamhet.”