Månadsdonation

Vi vill göra dig uppmärksam på att vi i enlighet med gällande regler inte tar emot anonyma donationer/ gåvor. Därför ombeds du att registrera namn och adress eller företagsnamn på inbetalningen.

För uppsägning av abonnemang vänligen skicka ett mail till info@salstipendiet.se

Stiftelsen är registrerad och står under tillsyn hos Länsstyrelsen.

Tack på förhand

Styrelsen