Stipendiat 2023

Stiftelsen hade den stora glädjen att dela ut 2023 års stipendium till Christer Ekstrand, VD på
Blue & Green. Detta skedde den 1 juli under en fin ceremoni i Borstahusens Konsthall.

Christer Ekstrand tilldelas stipendiet
”För hans dedikerade arbete med att genomföra en omfattande omställning för att minska
miljöpåverkan och sträva mot en långsiktigt hållbar verksamhet med hänsyn till både miljö
och lönsamhet. Som VD för Blue & Green AB har Christer Ekstrand målet att inte bara
övertyga sina kunder om vikten av miljöhänsyn, utan också med sitt tydliga ledarskap påverka
hela branschen för att driva utvecklingen mot en mer hållbar och samtidigt lönsam framtid.”

Är du nyfiken på att se filmer från utdelningen – klicka på länkarna nedan:

Utdelning av 2023 års stipendium
Intervju med 2023 års stipendiat

Christers egna ord:

“Reaktionerna från både anställda, kunder, ledning, styrelse och kollegor i branschen har varit genomgående positiva och uppmuntrande och gett oss ett ännu större fokus på vad vi kan göra för ökad hållbarhet. Alla anställda har fått komma med förslag på förbättringsåtgärder och flera av dem har redan implementerats i verksamheten.”