• Vart är vi på väg med vår miljö och vårt klimat?
  • Hur kommer det att se ut för kommande generationer?
  • Vilket ansvar tar vi för att förändra prognoserna som det talas om idag?

Dessa frågor låg Boris varmt om hjärtat under många år och inte minst under sin sjukdomsperiod funderade han mycket på dem. De som kände Boris vet att även om han hade det svårt gav han inte upp utan kämpade in i det sista.

Så är det med initiativet till denna stiftelse också, där hans oro för framtidens generationer tar sig uttryck i att vilja sätta fokus på ledare som på ett ansvarsfullt sätt leder sitt företag/ organisation mot tydliga och hållbara miljö- och klimatmål.

Det finns personer som pratar om hållbar utveckling och det finns de som agerar för den i aktiva handlingar och skapar ett avtryck som räcker längre än livet självt. Boris Johansson tillhörde de senare och instiftade SAL-stipendiet. Låt Boris sista önskan uppfyllas genom att en ansvarsfull ledare lyfts fram som en förebild för oss alla, liksom Boris är det.”

Karl-Erik Grevendahl
Verksamhetsledare för Landskrona Miljöforum
www.landskronamiljoforum.se

Insamlingsstiftelsen Sveriges Ansvarsfulla Ledarskap (SAL) i Landskrona