Stipendiat 2024​

Mottagare av 2024 års stipendium är Karin Warlin och Brigitta Nordén, CEI (Caretakers of the Environment International) Sweden samt Simon Huotilainen, medgrundare av Charlie’s Closet. Utdelningen skedde under en fin ceremoni den 2/7 på Restaurang Pumphuset i Borstahusen.​

Birgitta Nordén och Karin Warlin
”För deras aldrig sinande energi att ta hand om, förvalta och vidareutveckla ungas förmåga och möjlighet till att bygga kunskap om och agera för en hållbar utveckling på vår planet genom inte minst praktiska uppgifter och ett starkt internationellt utbyte och nätverk. Med deras arbetet i Caretakers of the Environment International Sweden (CEI) byggs säkerhet och engagemang. CEI skapar tilltro och framtidshopp!”

Simon Huotilainen
”För att genom sin affärsidé med Charlie’s Closet påverka fler att ta ansvar för miljön genom att köpa och sälja kläder i flera led och på så sätt minska textilindustrins negativa påverkan på vår miljö. Hållbar miljöutveckling i praktiken!”