BAKGRUND

Boris egna ord om bakgrunden till stiftelsen

”Mänskligheten är på fel väg. Vi lever idag i det 6:e utdöendet som kraftigt påskyndas av människans rovdrift på vår jord. Ovanstående är ett faktum vilket majoriteten av forskningen står bakom. Miljarder människor kommer inom kort att sakna dricksvatten och enorma flyktingströmmar kommer att börja röra på sig i proportioner vi aldrig sett tidigare. 

Vi ser också dagligen att dagens ledare av ren egoism inte gör något åt saken. Det är ansvarslöst mot kommande generationer. Det diskuteras marginalfrågor där de stora och viktiga frågorna inte ens kommer upp till diskussion. Populism råder, politiskt korrekta svar haglar det av, kortsiktig kvartalsekonomi råder, undanflykter i en strid ström där man alltid skyller ifrån sig. Egoismen är stor bland ledare, men också bland allmänheten. Vi måste hitta fler goda och ansvarsfulla ledare som kan hjälpa människan att förbereda sig på de stora förändringar som kommer ske. Vi måste hitta och uppmuntra dessa och det är här stiftelsen kommer att verka och göra skillnad.”